ජෝතිෂ්‍යය ලිපි

හැට පැන්නත් ආදරේ කේතු තමයි කාරණේ

කේන්ද්‍ර සටහනක කේතු යනු කවරෙක්ද? රාහු සහ කේතු යනු ඡායා ග්‍රහයන් දෙදෙනෙකි. එයට හේතුව මෙම දෙදෙනා පියවි ඇසට නොපෙනෙන සම්මුති ග්‍රහයන් වීමයි. රාහු අභ්‍යවකාශයද කේතු

More News »

add_one