ජෝතිෂ්‍යය ලිපි

පලඳින මැණික සිරුරේ ගැටිය යුතුද?

මැණික් පැලඳීම සිදු කරන්නෙ මීට වසර දහස්  ගණනකට පෙර ඉඳලා කියන එක අපි දන්නවනෙ. ඉතින් යම් කිසි කාරණාවක් තහවුරු කරගෙන එය සමාජයට දායාද කළාට පස්සෙ නොයෙකුත් ආකාරයෙන් එම ක්‍රමවේදය කාලයත් සමඟ වෙනස්කම්වලට භාජන වෙනවා.

සැනසීමේ ඉන්න උතුර-ඊසාන රැකගන්න

ඉඩමක නිවෙසක් සෑදීමේදී නිතරම උතුරු පැත්ත හා ඊසාන පැත්ත ඉඩ සිටින ලෙස ගැනීමට උත්සාහ ගත යුතුය. නිවස දිසා ගත කිරීමේ දී මුළුතැන් ගෙය ‍පෝරනුව ගිනිකොණට ගැනීමට හැකි තරම් උනන්දු වන්න. ඉඳුල් වතුර වැසිකිළිවල ආදිය නිරිත හා දකුණ අතරට ගන්න.

බල සුබ නිමිති පෙර මඟ නැකතැටත් වැඩී

ඔබ යන ගමන් අනේක විය හැකිය. ආගමික වන්දනා ගමන්, දුර ප්‍රදේශයක ඥාතීන් මුණ ගැසීමට යෑම, අත්‍යවශ්‍ය දෙයකට වැදගත් අයකු හමුවීමට යෑම, ව්‍යාපාරික කටයුතු කරන අයෙක්නම් යම් යම් පුද්ගලයන් මුණගැසීමට යෑම, මේ ආදී නොයෙකුත් ගමන් යෙදිය හැකිය.

කිරි ගහේ නැකැත හදන හැටි

නැකැතක් හැදීම තරමක් දුෂ්කර වැඩක්. පංචාංග ලිතේ ඒ ඒ කාර්යයන් සඳහා නැකැත් වෙන වෙනම ලියා තිබෙනවා. බොහෝ දෙනා ඒ නැකැතක් ලියා දීලා සේවාදායකයා, පිටත් කරනවා. ඒක හොඳ මදි. මොකද... ලිතේ දක්වලා තිබෙන්නේ පොදු නැකැත් පමණයි. ඒවා ඒ ඒ අයගේ ජන්ම නැකැතට සීහෙනවාද නැතිනම් ගැළපෙනවාද නැද්ද කියා සොයා බැලිය යුතුයි.

More News »

add_one