ජෝතිෂ්‍යය ලිපි

විවාහ ප්‍රමාදය දුරු කළ හැකි ක්‍රම මෙන්න

ජීවිතයේ නෙක විසිතුරු දකින්නට මවන පාට පාටම සිහිනය වන්නේ විවාහයි. එහෙත් ඔබ සිතන පතන ආකාරයෙන්ම

ඔබ උත්සාහය වීර්යය සපිරි මිනිසෙක්‌ද?
හදහනෙන් බලාගන්නේ මෙහෙමයි

කෙනකුගේ ජිවිතයේ ජයග්‍රහණය හා පරාජය යන කාරණා හමුවේ ප්‍රධාන තැන ගන්නේ තමාගේ උත්සාහය, වීර්යය

අපල වැඩිවන්නේ මෙහෙමයි

දුරාචාර ගතිවලින් කටයුතු කළ එක්‌තරා තරුණයෙක්‌ බලවත් ජන්ම ඒරාෂ්ඨක තත්ත්වයක සිටියේය. දෙමාපියන්

ඔබ අසතුටින් ද? එහෙනම් මෙන්න
සතුට ලබාගන්න නිවැරදි ක්‍රමයක්‌

ජීවිතේ ගැන සුවිසල් බලාපොරොත්තු පොදි බැඳගෙන දෑත් අල්ලාගෙන මුමුණමින් පියවර මනින පෙම්වතුන් යුවළ

ආයුෂ කෙටි කරන ග්‍රහ පිහිටීම්

මරණය යනු ඔබ අප හැම දෙනෙක්‌ම සැබෑයින්ම මුහුණදිය යුතු ශෝචනීය අවස්‌ථාවකි. එය කවදා කෙසේ කොහොම

More News »

add_one