නොදන්නා දේත් දන්නා බව කියන ස්ත්‍රියගේ ස්වභාවය

2015-05-02 02:01:00       674
feature-top
තම සැමියාට ආදරය බව බොරු වදනින් පවසමින් සමාජයෙන් ප්‍රශංසා ලබාගැනීමට උත්සාහ දරන ස්ත්‍රිය ආත්මාර්ථකාමී තැනැත්තියකි.

වයසට වඩා තරුණ බව හඟවන ස්ත්‍රිය රාගාධික වෙයි. තම සැමියාට අවංක නැත.
අහිමි දේ ගැන පසුතැවෙන ස්ත්‍රිය ස්ථීර අදහසකින් ජීවත් නොවෙයි. ඇයට අනාගතයක්ද නැත.


තම සැමියා ලවා බොහෝ දේ කරගන්නට උත්සාහ දරන ස්ත්‍රිය සමාජයෙන් කොන්වෙයි. අන් අයගෙන් උපකාර නොලබයි.
කරන දේ, ලැබුණු දේ, අඳින පලඳින දේ අගෞරවයට අවමානයට පත් කරන ස්ත්‍රිය පුහු මාන්නයෙන් ජීවත් වන නුවණ මඳ තැනැත්තියකි.
තමා කරන දෙය අන් අය කරනවාට අකැමැති ස්ත්‍රිය මාන්නක්කාර ස්ත්‍රියකි. කිසි දින සතුට හිමිකර නොගනී.


තමාට කළ නොහැකි වුවද අනුන්ගේ අඩුපාඩු දෙස බලා අවමාන අපහාස කරන ස්ත්‍රිය හිස් වචන ‍ෙදාඩවන්නියකි. නිකරුණේ කාලය කා දමයි.
තමා අතින් වරදක් සිදුවුවද එය පිළිනොගන්නා ස්ත්‍රිය අන් පුරුෂයන් ඇසුරු කරයි. තම පවුල් ජීවිතයද අවුල් කරගනී.
කළ හැකි හෝ නොකළ හැකි දේට උත්සාහ නොගෙන බැරි බව අඟවන ස්ත්‍රිය කම්මැළිය. යහපත් දරුවන් නොලබයි.
නොදන්නා දේද දන්නා බව හඟවන ස්ත්‍රිය කපටි ස්ත්‍රියකි. අවස්ථාවාදී වේ.

ප්‍රවීණ ජේ‍යාතිෂවේදී
මායාකඩුව ඉමදුව ගාමිණී මාරඹWmqgd .ekSu uu mqj;am; weiqfrks

More News »