නිවෙසක් වාහනයක් මිලට ගැනීමට වාසනාවන්ත අංක

2015-05-06 09:22:00       676
feature-top
සෑම පුද්ගලයකුටම උපන් දිනයක් ඇත. ඒ උපන් දිනය තුළින් වාසනාව හෝ අවාසනාව සොයා ගත හැකියි. උපන් දිනයක අවුරුද්දක්, මාසයක් සහ දිනයක් වෙයි. උදාහරණ ලෙස අවුරුද්ද + මාසය + දිනය = දෛව අංකයයි. දිනයේ අංකය පමණක් ජන්ම අංකය හෙවත් පාලන අංකය වෙයි.

1981 මැයි මස 3 දින උපන් කෙනකුගේ ජන්ම අංකය හෙවත් පාලන අංකය වනුයේ තුනය. දෛව අංකය වනුයේ 27 = 9 යි. ජීවිතයේ බොහෝ දෙයක් සිදු වනුයේ ජන්ම අනුව උදාහරණ කරන කොට ගෙනය. ඕනෑම මාසයක දින 31න් එකක උපදින තැනැත්තාගේ ජන්ම දින අංකය තනි ඉලක්කම හෝ ඉලක්කම් දෙකක් වෙයි. 3, 12, 21 = අංක 3 ය.


මේ අනුව ජන්ම අංකය තනි අංකයක් බවට පරිවර්තනය කර වාසනාව සොයාගත හැකියි. ඒ අනුව චරිතය, ගතිගුණ, මිතුරුකම්, ප්‍රේම සබඳතා, විවාහය, ජය වර්ණ, වෘත්තිය, ව්‍යාපාර, ජය මැණික්, ජය ලෝහය, පිදිය යුතු දෙවියා, සෑදෙන ලෙඩ රෝග, නිවාස, වාහන, ජප මන්ත්‍ර, යන්ත්‍ර ආදිය සොයාගත හැකියි.
ඉන් වැදගත් කරුණු අතරින් පදිංචි ගෘහය හා වාහනය ගැන සැලකිලිමත් වීමෙන් වාසනාව උදාකර ගත හැකියි. වාසයට සුදුසු රට, පළාත, නගරය, වීදිය, මහල, නිවෙස වාසනාවන්ත විය යුතුය. ජන්ම අංකයෙන් ජන්ම අංකයට වාසනාව ගෙන දෙන ස්ථාන වෙනස් වෙයි.


මේ අනුව ජන්ම අංක 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 වශයෙන් සලකා බලා එකින් එක ජන්ම අංක 1 සිට 9 දක්වා සුදුසු නිවාස හා වාහන සඳහන් කරයි.
අංක පුද්ගලයාට ඉතාමත් වාසනාවන්ත දිශාව නැඟෙනහිර වෙයි. නගරයක නැඟෙනහිර දිශාවය. ගෙදර කාමරවලින්ද සුබපල ගෙන දෙනුයේ නැඟෙනහිර දිශාවේ කාමරයි. නිවෙසේ වර්ණද කහ, දුඹුරු, රන්වන්, දුඹුරු ජය වර්ණය. එබැවින් නිවෙසේ වර්ණවත් කළ යුත්තේද සූර්යාට සමීප ඉහත කී වර්ණ වලිනි. වාහනයේ වර්ණද එවැනිම විය යුතුය.
වාහනයක් ගැනීමේදී ලියාපදිංචි වාහන අංකයද ජන්ම අංක 1ට සරිලන සුබ අංකයක් විය යුතුය. අංක 1 හිමි පුද්ගලයාට 1, 4, 8 වාසනාවන්තය. උදාහරණයක් වශයෙන් වාහනය අංකය 5122 යැයි සිතමු. එවිට එකතු අංකය 5 + 1 + 2 + 2 = 10 = 1 ය. 5233 නම් එය අංක 4 වෙයි. 5543 නම් එයද අංක 8 වෙයි.


ජන්ම අංක 1
ජන්ම අංක 1 හිමි පුද්ගලයාට වාහනයක් ගැනීමේදී සුබපල දෙනුයේ 1, 4, 8 හිමි වුවහොතිනි. මෙසේ වූ විට ජන්ම අංක 1 හිමි තැනැත්තාට අනතුරු, අනිසි වියදම්, යාන්ත්‍රික දෝෂ, පොලිස් දඩ ඇති නොවෙයි.
ජන්ම අංක 2 හෙවත් පාලන අංක 2 වූ තැනැත්තා
2, 11, 29 යන දිනයකින් එකක උපන් තැනැත්තාගේ ජන්ම අංකය 2 ය. එය ග්‍රහයන් වශයෙන් සඳුට අයත්ය. පදිංචියට සුදුසු නිවෙස පිහිටිය යුත්තේ නගරයක, ගමක, වීදියක නම් වයඹ දිශාවේය. එනම් උතුර සහ බටහිර අතර මැද දිශාවේය.


ජන්ම අංක 2
ජන්ම අංක 2 වූ තැනැත්තාට අංක 2, 7, 9 වාසනාවන්තය. සුව පහසු ජීවිතයක් ලැබෙයි.
වාහනයක් ගන්නේ නම් 4331 ගැළපෙයි. 4+3+3+1 = අංක 11ය. 1+1=2ය එය ජයගෙන දෙයි. අංක 7 හා 9යද වාසනාවන්ත වන බැවින් සියලු අංක එකතු කර බලන්න.
නිවෙසක වුවද ඉහත පරිදි අංකය ගැළපේ නම් සුබ පල ගෙන දෙයි.


වර්ණ ලෙස තිබිය යුත්තේ සුදු, ළා කොළය.
නිවෙසේ අංකය වුවද එකතුව දෙක නම් සුබදායකය. පදිංචි වී සිටින ගෘහයේ අංකය, වාහන අංකය මෙන් 2, 7, 9 නොවී නම් නමක් දමා ගැනීමේ සුබ ප්‍රතිඵල අත්කර ගත හැකියි. දියුණුව ඇති වෙයි. එය වඩාත් යෝග්‍ය වනුයේ ඉංගී්‍රසි අක්ෂර යොදා සුබ අංකයකට පරිවර්තනය කර ගැනීමයි.
ජන්ම අංක 3
රටේ, නගරයේ, ගමේ ඊශාන කෝණය සුදුසුය. එවිට වෘත්තියටද ව්‍යාපාරයටද වාසනාවන්තය. හොඳ ආදායම් සරුවීමක්ද සිදුවෙයි. රෝස පාට දම් පාට බිත්තිවල ආලේප කිරීමද යහපත්ය.


අංක 3, 6, 9 මිත්‍ර අංක වෙයි. ඒ නිසා අංක සියල්ල එකතු කර තනි අංකයකට ගත යුතුය. එවිට අංක 3, 6, 9 එකක් විය යුතුය. උදාහරණ ලෙස 5223 ගත් විට එකතු අංකය වනුයේ 12 = 3ය. වාහනයේ වර්ණය වුවද ජය අංකයක් වීම සුබ පල ගෙන දෙන්නකි.
ජන්ම අංකය 4 වූ තැනැත්තන්ට
මේ අංක 4 හිමියන්ට සුදුසු වනුයේ නිරිත දිශාවයි. එනම් බස්නාහිර හා දකුණ අතරය. එවිට වෘත්තිය හා ව්‍යාපාරික දියුණුව ඇති වෙයි. නිවෙසේ බිත්ති වර්ණයද වාහන වර්ණයද වඩාත් සුදුසු වනුයේ නිල්, දුඹුරු, අළු, සුදුය.


ජන්ම අංක 4
ජන්ම අංක 4 වූ අයට 1 හෝ අංක 8 මිත්‍ර අංක වෙයි. ඒ නිසා සියලුම අංක එකතු කළ විට එකතු අංකය තනි අංකයකට පරිවර්තනය කළ විට 1 හෝ 8 ඒ නම් යහපත්ය. එවිට එකී වාහනයේ ගමනාගමනය සතුටුදායකයි. වාහනයේ යාන්ත්‍රික දෝෂ අනිසි වියදම් අඩු වෙයි.

Wmqgd .ekSu uu mqj;am; weiqfrks

More News »