ග්‍රහයන් බලවත්වන ක්‍රම හයකි

2015-05-14 10:46:00       663
feature-top
රවි, සඳු, කුජ, බුධ ආදී කොට ඇති ග්‍රහයින් 9 දෙනා විවිධ බල වලින් යුක්තය. එම බලවලින් යුක්ත වූ ග්‍රහයින් ප්‍රබලවී සුබපල ඇති කරයි. මෙසේ ග්‍රහයින් බලවත් වීමේ ප්‍රධාන ආකාර 6කි. එය ෂඩ් විධ බලය ලෙස හැඳින්වේ. ග්‍රහයින්ගේ ෂඩ් විධ බලය මෙසේයි.

1. ස්ථාන බලය
2. චේස්ටා බලය
3. කාල බලය
4. දිග් බලය
5. දෘෂ්ටි බලය
6. නෛසර්ගික බලය

1. ස්ථාන බලය

ස්ථාන බලය යනු ග්‍රහයා සිටින රාශිය අනුව ඇතිවන බලයයි. ග්‍රහයින් සිටිනුයේ විෂ්ණු ස්ථාන හෙවත් 1,4,7,10 යන කේන්ද්‍රස්ථානයක නම් එම ග්‍රහයින් බලවත්ය. එමෙන්ම ලක්ෂ්මි ස්ථාන ලෙස හඳුන්වන 5,9 යන ත්‍රිකෝණස්ථානවල සිටින ග්‍රහයින්ද බලවත් වේ.
මෙසේ වුවද භංග නොවන නීචයක හෝ සතුරු,සතුරු මුඨ ලෙස ග්‍රහයින් එම ස්ථාන වල වේ නම් බලය අඩු වී යනු ඇත. කේන්ද්‍රස්ථානවල හෝ ත්‍රිකෝණස්ථානවල ග්‍රහයින් උච්ච, ස්වක්ෂේත්‍ර, මිත්‍ර බලයෙන් වේ නම් සුබ ඵල ලැබෙනු ඇත.
පාපියෙක් වුවද 3,6,10,11 යන උපචය ස්ථානයක වීමද බලවත්ය. 6,8,12 යන ඉෂ්ඨ ස්ථාන ගතව සිටින ග්‍රහයින් බල රහිතය. නමුත් මේ කොටස් දෙකටද ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයටම බල දුබලතාව වෙනස් වේ.

2. චේස්ටා බලය

ග්‍රහබල අතර ප්‍රබලම බලය මෙය වේ. චේෂ්ටා බලය ග්‍රහයින් විවිධ අවස්ථා වලදී ලබයි. එම අවස්ථා මෙසේයි.

* යම් ග්‍රහයෙක් ග්‍රහ යුද්ධයකින් ජය ගත්තේ නම් එම ග්‍රහයා චෙෂ්ටා බලය සහිත බව ජ්‍යොතිෂයේ සඳහන්ය.
* ග්‍රහයෙකු සඳු සමඟ යෝග වීම
* ග්‍රහයකු වක්‍ර වීම
* සඳු ග්‍රහයා පුර පක්ෂයේ සිටින විට
* රවි උත්තරායනයේ ගමන් ගන්නා කාලය

ඉහත සඳහන් ආකාරවලදී ග්‍රහයින් චෙෂ්ටා බලයෙන් යුක්ත වේ. නමුත් තත්කාල කේන්දරයේ එසේ නොවේ. ජන්මියෙකුගේ කේන්දරයේ වක්‍ර වූ ග්‍රහයා චෙෂ්ටා බලයෙන් යුක්ත වුවද තත්කාල කේන්දරයේ වක්‍ර වූ ග්‍රහයා එම බලයෙන් යුක්ත නොවේ.

3. කාල බලය

ග්‍රහයින් 7 දෙනා දවසේ විවිධ වේලාවන්ට බලවත් වේ. මෙහිදී දහවලට රාත්‍රියට හා දිවා රෑ දෙකටම බලවත් ලෙස තුන් ආකාරයකි.
රවි, ගුරු, ශුක්‍ර, දහවලට බලවත්ය. සඳු, කුජ, ශනි, රාත්‍රියට බලවත් වන අතර බුධ ග්‍රහයා පමණක් දිවා රෑ දෙකටම බලවත් වේ.

4. දිග් බලය

ග්‍රහයින් 7 දෙනා කේන්දරයේ යම් යම් රාශිවලට බලවත් වේ. තවදුරටත් කිවහොත් ප්‍රධාන දිශා 4ට ග්‍රහයින් 7 දෙනා දිග්බල වේ. ඒ අනුව,
රවි, කුජ දහවැන්නට දිග්බලය (නැඟෙනහිර)
බුධ, ගුරු ලග්නයට දිග්බලය (උතුර)
සඳු, ශුක්‍ර හතරවරන්නට දිග්බලය ( බටහිර)
ශනි හත්වැන්නට දිග්බලය (දකුණ)

දිග්බල ස්ථාන එසේ වුවද එකී ග්‍රහයින්ට අසුභ ස්ථානද ජ්‍යොතිෂයේ දක්වා ඇත. ඒ අනුව

ශනි ග්‍රහයා ලග්නයට සුබ නැත.
ගුරු ග්‍රහයා තුන්වැන්නට සුබ නැත.
බුධ ග්‍රහයා 4 වැන්නට සුබ නැත.
ශුක්‍ර ග්‍රහයා 6 වැන්නට සුබ නැත.
රවි ග්‍රහයා 5 වැන්නට සුබ නැත.
කුජ ග්‍රහයා 7 වැන්නට සුබ නැත.
සඳු ග්‍රහයා 8 වැන්නට සුබ නැත.
රාහු නම් ඡායා ග්‍රහයා 9 වැන්නට සුබ නැත.

මේ අශුභ ස්ථාන පෙන්වීමට ශ්ලෝකයක්ද ජ්‍යොතිෂයේ සඳහන් වේ. ඒ මෙසේයි.

චන්ද්‍රාෂ්ඨමංච ධරණිසුත සප්තමංච
රාහුර් නවංච ශනි ජන්ම  ගුරුර් තෘතියේ
අර්ගේසු පංච භෘගු ෂෂ්ඨ බුධං චතුර්තේ
මානාර්ථ භානි මරණානි භයානි කූරියා

5. දෘෂ්ඨි බලය

දෘෂ්ටි බලය යනු යම් රාශියකය සිටින ග්‍රහයෙක් තවත් රාශියක දැකීමයි. එලෙස දකින ග්‍රහයින්ගෙන් සුබ ග්‍රහයින් හෙලන දෘෂ්ටි සුබ දෘෂ්ටි ලෙසත්, අසුබ ග්‍රහයින් හෙලන දෘෂ්ටි අශුභ දෘෂ්ටි ලෙසත් පිළිගැනේ. දෘෂ්ටි හෙළන ග්‍රහයා රවි, කුජ, රාහු, ශනි වැනි ග්‍රහයින්ගෙන් කෙනෙක් වුවද එම ග්‍රහයා බලවත් (උච්ච, ස්වක්ශේත්‍ර) නම් දෘෂ්ඨිය සුබ වේ.

සඳු, ගුරු, ශුක්‍ර වැනි සුබ ග්‍රහයෙක් වුවද සතුරු, සතුරු මුඨ හෝ භංග නොවන නීචයක් සහිතව දෘෂ්ටි හෙලයි නම් එම දෘෂ්ටිය අශුභ දෘෂ්ටියක් වේ. ග්‍රහයින් 9 දෙනා දෘෂ්ටි හෙළන රාශි පහත දැක්වේ.

රවි, සඳු, ශනි 3,7,10 යන ස්ථානයන්ට දෘෂ්ටි දේ.
කුජ, බුධ 4,7,8 යන ස්ථානයන්ට දෘෂ්ටි දේ.
ගුරු ශුක්‍ර යන ග්‍රහයින් 5,7,9 යන ස්ථානයන්ට දෘෂ්ටි දේ.
මේ සියලුම ග්‍රහයින් දෘෂ්ටි හෙලනුයේ එම ග්‍රහයා සිටින තැන සිටය.
මෙය සඳහන් ශ්ලෝකයක්ද ජ්‍යොතිෂයේ සඳහන් ය. එය මෙසේය.

ත්‍රී දස රවි ශනි චන්ද්‍රෝ
කුජ බුධ චතුර් අෂ්ඨකං
ගුරු ශුක්‍ර නවං පංච
සප්ත මං සර්වේ සදා
6. නෛසර්ගික බලය

ග්‍රහයෙකුට නෛසර්ගික බලය යනු එම ග්‍රහයාට හිමි ස්වභාවික බලයයි. නෛසර්ගික බලය වැඩිම ග්‍රහයා වන්නේ රවි ග්‍රහයාය. එමෙන්ම නෛසර්ගික බලය අඩුම ග්‍රහයා වන්නේ ශනි ග්‍රහයාය. ග්‍රහයින් සත් දෙනාට ඇති නෛසර්ගික බලය පිළිවෙලින් අවරෝහණය වන ආකාරයට පහත දැක්වේ.

රවි - සඳු - ගුරු - ශුක්‍ර - කුජ - බුධ - ශනි

නෛසර්ගික බලය මෙසේ වුවද, එම ග්‍රහයින් කේන්දරයේ සිටින බලය අනුව ග්‍රහයින්ගේ ප්‍රබලතාව අඩු වැඩිවේ.
උදාහරණයක් ලෙස සිකුරු ග්‍රහයා භංග නොවන නීචයක පසුවේ නම් ද, බුධ ග්‍රහයා උච්ච බලයෙන් වේ නම් ද, සිකුරු ග්‍රහයා නෛසර්ගික බලයෙන් වැඩි වුවද දුබල භාවයට පත් වේ.
බුධ ග්‍රහයා නෛසර්ගික බලයෙන් සිකුරුට වඩා අඩු වුවද ප්‍රබල බලයක් ජන්මියාට ලබා දේ. නෛසර්ගික බලය හා එහි ප්‍රබලතාව ග්‍රහයා සිටින රාශිය අනුවත්, එම ග්‍රහයා මතට වැටෙන දෘෂ්ටි අනුවත් වෙනස් වී යයි.

Wmqgd .ekSu kK mqj;a m; weiqfrks

More News »