ජන්ම පත්‍රයක ආයු ප්‍රමාණය

2017-10-09 10:14:00       666
feature-top
ජන්ම පත්‍රයක පලාපල කථනයේදී එය හිමි අයගේ ආයු ප්‍රමාණය ගැන මුලින්ම නිගමනය කිරීම ඉතා වැදගත් වෙයි. එහෙත් කිසිම විටෙක ඒ පිළිබඳ දන්වා සිටීම අහිතකරය. ආයු ප්‍රමාණය විනිශ්චය කිරීමේදී එහි මාරක සහ බාධක ස්ථාන පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න. සෑම ජන්ම පත්‍රයකම 2 වැනි භාවය සහ 7 වැනි භාවය එය හිමිකරුගේ මාරක ස්ථාන වෙයි. මාරක ස්ථාන නිවේදක ග්‍රහයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මඟින් ජන්මියා මාරක අවස්ථාවලට යොමු කරන රෝගාබාධ වැලඳීම ආදියෙන් ජන්මියාගේ ජීවිතයේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් වෙනස් කරයි. ජන්ම පත්‍රවල බාධක ස්ථාන යෙදෙන්නේ මේ ආකාරයටය. මේෂ,කටක,තුලා,මකර යන චර රාශිවලට එහි 11 වැනි භාවයද, වෘෂභ,සිංහ,වෘශ්චික,කුම්භ යන තිර රාශිවලට එහි 9 වැනි භාවය සහ මිථුන,කන්‍යා,ධනු,මීන යන උභය රාශිවලට එහි 7 වැනි භාවය බාධක ස්ථාන වෙයි. ඒ අනුව, මේෂ,කටක,තුලා,මකර යන චර රාශිවලට 2 වැනි, 7 වැනි, 11 වැනි භාවයන් මාරක සහ බාධක ස්ථාන වෙයි. වෘෂභ,සිංහ වෘශ්චික,කුම්භ යන තිර රාශිවලට 2 වැනි, 7 වැනි සහ 9 වැනි භාවයන් මාරක සහ බාධක ස්ථාන වෙයි. මිථුන,කන්‍යා,ධනු,මීන යන උභය රාශිවලට 2 වැනි, 7 වැනි සහ 7 වැනි භාවයන් මාරක සහ බාධක ස්ථාන වෙයි. ජන්ම පත්‍රයක ආයු ප්‍රමාණය නිගමනය කිරීමේදී එහි ලග්න භාව ස්ඵුටයේ උප ස්ථානය හිමි ග්‍රහයා බලන්න. මෙම ග්‍රහයා තැන්පත්ව සිටින නක්ෂත්‍රය හිමි ග්‍රහයා මාරක සහ බාධක ස්ථානවලට පමණක් නිවේදකයකු වෙයි නම් ජන්මියා අල්ප ආයු හිමියෙකි. ආයු ප්‍රමාණය වසර 33කට වඩා අඩු වෙයි. මෙම ග්‍රහයා තැන්පත්ව සිටින නක්ෂත්‍රය හිමි ග්‍රහයා මාරක සහ බාධක ස්ථානවලට නිවේදකයකු වෙයි නම් ජන්මියා මධ්‍ය ආයු හිමියෙකි. ආයු ප්‍රමාණය වසර 66ක් දක්වා වෙයි. මෙම ග්‍රහයා තැන්පත්ව සිටින නක්ෂත්‍රය හිමි ග්‍රහයා මාරක හෝ බාධක ස්ථානවලට නිවේදකයකු නොවෙයි නම් ජන්මියා දීර්ඝ ආයු හිමියෙකි. ආයු ප්‍රමාණය වසර 70ක් දක්වා වෙයි. ලග්න භාව ස්ඵුටයේ උප ස්ථානය හිමි ග්‍රහයා 1 වැනි, 3 වැනි, 5 වැනි 8 වැනි සහ 12 වැනි ස්ථානවලට නිවේදකයකු නම් ජන්මියා දීර්ඝ ආයු හිමියෙකි. ආයු ප්‍රමාණය වසර 70-90ක් දක්වා වෙයි. අප ගුරු ශ්‍රීමත් කේ.එස්. ක්‍රිෂ්ණමූර්ති මැතිතුමන්ගේ පුත් මහාචාර්ය හරිහරන් ක්‍රිෂ්ණමූර්ති සහ එතුමාගේ පුත් මහාචාර්ය විග්නේෂ් ක්‍රිෂ්ණමූර්ති විසින් කොළඹදී පවත්වන ලද තෙදින වැඩමුළුවෙහිදී දක්වන ලද අදහස්ද මෙහි සඳහන් කර ඇත. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1944 ජූලි මාසයේ 25 වැනි දින කේන්දර සටහන බලන්න. මෙම ජන්ම පත්‍රයේ රාශි, භාව නක්ෂත්‍ර සහ උපස්ථාන බෙදීම් මෙසේය. ග්‍රහ පිහිටීම ග්‍රහයා භාවය නක්‍ෂත්‍රය උපස්ථානය රවි ඪඪ ශනි සිකුරු සඳු ඪඪඪ රවි රාහු කුජ ඪඪඪ සිකුරු සිකුරු බුධ ඪඪ කේතු සිකුරු ගුරු ඪඪඪ කේතු රාහු සිකුරු ඪඪ ශනි ගුරු ශනි ඪ රාහු ශනි රාහු ඪ ශනි ශනි කේතු මඪඪ රවි ශනි  මෙම ජන්ම පත්‍රයේ ලග්න භාවය මිථුන රාශියේ රාහු ග්‍රහයා හිමි නක්ෂත්‍රයේ සහ උප ස්ථානයේය. උප ස්ථානය හිමි රාහු ග්‍රහයා කටක රාශියේ 1 වැනි භාවයේ ශනි ග්‍රහයා හිමි නක්ෂත්‍රයක තැන්පත්ව සිටියි. ශනි ග්‍රහයා 8 වැනි සහ 9 වැනි භාව අධිපතිව 1 වැනි භාවයේ තැන්පත්ව සිටියි. මෙම භාව නිවේදකත්වය අනුව ජන්මියා දීර්ඝායු හිමිව උපත ලබා ඇති අයෙකි. දැන් මෙම ජන්මියා ශනි ග්‍රහයාගේ මහ දශාව ගත කරයි. එය 2018 සැප්තැම්බර් මාසය අවසානය දක්වා පවතියි. මෙම දශාව ඔහුට අයහපත් නැත. 

sithmalyaya.com


More News »