සෞභාග්‍ය උදාකර දෙන ලක්‍ෂමී යෝගයක්‌  බලන්න ඔබට කොහොමද කියලා

2017-12-07 10:34:00       802
feature-top
ලක්‍ෂ්මී යෝගයෙන් බෙලි පිළිල ජීවම – බෝහෝ විට ලක්‍ෂ්මී වැඩ වාසය කරන්නේ බෙලි වෘක්‍ෂයේය. එබැවින් බෙලි වෘක්‌ෂයේ බෙලි පිළිලයක්‌ කැඩීම, පිළිලයක්‌ ඉවත් කර ගැනීම තුළින් ලක්‍ෂ්මී දෙවියන්ගේ බැල්ම ආශිර්වාදය ලැබෙනවායි කියා පැරැන්නෝ සිතුවේය. එබැවින් එම ගලවාගත් බෙලි පිළිලය ජීවම් කිරීමට විශේෂ ආකාරයක්‌ අපි පෙන්වා දෙමු. බෙලි පිළිලයක්‌ ඇති බෙලි ගසක්‌ සොයාගෙන එය හොඳින් පිරිසිදු කර පිරිත් පැන් ඉස, සුදු වැලි ඉස පෙර දින ජයපිරිත 21 වරක්‌ කියා හතර කොන පහන් දල්වා ආරක්‍ෂක නූල් ඇද මෙම බෙලි ගස පිරිසිදු කර කහ දියර ඉතා පිරිසිදුව මෙම නැකැත් හෝරාවට ඉස මෙම බෙලි පිළිලය ගසෙන් ඉවත් කර ගන්න. පසුව එය පිරිසිදු සුදු රෙදිකඩකින් ඔතා පූජාසනයේ තැන්පත් කරන්න.

ලක්‍ෂ්මී යෝගය උදාවන්නේ සෙනසුරාදා දිනෙක සෙනසුරුගේ නැකතක්‌ වන ශනි හොරාවේය. ශනි පංචමයේ සෙනසුරුගේ ලග්නය වන මකර හෝ කුම්භ ලග්නයෙනි. තවද ශුක්‍ර ග්‍රහයා බලවත් වීම නිසා විෂ්ණු යෝගයද ගුරු ග්‍රහයා හා සඳු ග්‍රහයා සංයෝගය වීම නිසා ගජ කේශරී යෝගයක්‌ යෙදීමෙන් මෙම යෝගයෙහි බලය තවත් වැඩි කරයි.

එම නිසා මෙය පරිපූර්ණ වූ ධන ලක්‍ෂ්මී යෝගයක්‌ ලෙස හඳුන්වයි. මෙදිනට ලක්‍ෂ්මී දේවියට පුද පූජා පවත්වා ආශිර්වාද ලබා ගැනීමද යහපත් වේ.

ලක්‍ෂ්මී දෙවියන්ට පූජාවක්‌ තැබීමට අවශ්‍යය ද්‍රව්‍ය අතර ශ්‍රී ලක්‍ෂ්මී රූපයක්‌, කාන්තාවන් අඳින, පළඳින දේවල් (සාරියක්‌, මාල, වළලු, මුදු, හවරියක්‌, සුවඳ විලවුන්) සුවඳ හමන මල්, ඉදුනු බෙලි සහිත පලතුරු 07 ක්‌, කැවිලි වර්ග 07, කිරිබත්, හබලපෙති, තැඹිලි ගෙඩියක්‌, බිඳගත් පොල් ගෙඩියක්‌, කිරි බඳුනක්‌, පැන් බඳුනක්‌, බුලත්, හකුරු, විළඳ, කොකුම්.

පිරිසිදු කරගත් ස්‌ථානයක සිකුරාදා දිනයක ඉහත සඳහන් කළ සියලු ද්‍රව්‍ය තැන්පත් කර ගිතෙල් පහනක්‌ දල්වා පහත ස්‌තෝත්‍ර කියා පූජාව සිදු කළ යුතුය.

ඕං නමෝ භගවතෝ ඕං ශ්‍රියුම් කීලියුම්

සෞවුම්

ආකාශ ලක්‍ෂ්මි ඕම් දේවි රියුම් භූලෝක

ලක්‍ෂ්මි ශ්‍රියුමි

ශ්‍රියුම් සෞවුම් ක්‌ලියුම් සර්ව ලක්‍ෂ්මි මට වසි මසි ස්‌වහඃ

(7 වරක්‌ කියන්න)

ඉන්පසුව සුවඳ දුම් අල්ලමින් මෙම ලක්‍ෂ්මි මන්ත්‍රය 108 වරක්‌ භක්‌තියෙන් කියන්න.

ඕං මහා ලක්‍ෂ්මි, ධන ලක්‍ෂ්මි, රූප ලක්‍ෂ්මි,

නෘත්‍ය ලක්‍ෂ්මි, ප්‍රතාප ලක්‍ෂ්මි, මීර ලක්‍ෂ්මි,

සුන්දර ලක්‍ෂ්මි

සර්ව ලක්‍ෂ්මි, සර්ව රෝග නිවාරණ ලක්‍ෂ්මි

විජය පාතු ජයා රාම පාතු සරවාංග පාතු

සන්ධිඃ පාතු පාතුමය නිත්‍ය කාලීනා නාරායන්

පාතුං ගාසු දේවාද සුවති පාතු කුක්‌ෂිම වෛශ්‍ය

8 පාතු මුරු නාරායන් පාතු නමිස්‌ තේජාස්‌

ශානි පාතු ඕං ශ්‍රිං ක්‌ලින් මහා ලක්‍ෂ්මි

එහි එහි සර්ම සෞභාග්‍ය දේවි එහි එස්‌වහඃ

ඉන්පසුව සුවඳදුම් දෙමින් මෙම ලක්‍ෂ්මි අෂ්ටක කියන්න.

පද්මාසන ස්‌ථෙනේ දේවි පර බ්‍රහ්ම ස්‌වරූපිනි පරමේෂ ජගත් මාතර් මහා ලක්‍ෂ්මි නමෝස්‌තුතේ

ශ්වේතංබර ධරේදේවි නානාලංකාර භූෂිතේ ජගත් ස්‌ථිනේ

ජගත් මාතාර් මහා ලක්‍ෂ්මි නමස්‌තුතේ

නමස්‌තේ ගරුඩා රුඩේ සර්ව දුෂ්ට භයංකරි

සර්ව දුක්‌ඛඃ ගරේ දේවි – මහා ලක්‍ෂ්මි නමස්‌තුතේ

සිද්ධි බුද්ධි ප්‍රදේ දේවි භුක්‌ති මුක්‌ති ප්‍රධායිනී මත්ත

මුනේ සාදා දේවි – මහා ලක්‍ෂ්මි නමස්‌තුතේ

අද්‍යා නේත රහිතේ දේවි – අද්‍ය ශක්‌ති මහේෂ්වරි

යෝගරේ යොග සංගුර්ත් මහා ලක්‍ෂ්මි නමස්‌තුතේ

ස්‌ථුල සුක්‌ෂම මහා රෞද – මහා ශක්‌ති මහෝදරේ

මහා පාප හරේ දේවි මහා ලක්‍ෂ්මි නමෝස්‌තුතේ

(මෙය 27 වරක්‌ භක්‌තියෙන් යුතුව කියන්න)

මෙම ස්‌තෝත්‍රය තුන්වරක්‌ ශබ්ද නගා ගායනා කරන්න

 

ඕම් ශුක්‌ලාම් බර ධරම් විෂ්ණුම්

ශෂි වර්ණමී චතුර් භුජම්

ප්‍රසන්න වදතම් ධ්‍යායෙත්

සර්ව විස්‌තෝ පශන්තයේ

පද්මාසනම් පද්මකාරම් – පද්මවාල විභූශනම්

ශිර සාගර සම ප්‍රභාම් ශිර වර්ණ සම්මි වක්‌ත්‍රම්

 

ඔධා තා හරි වල්ලබාබ්

භාවයේ භක්‌ති යුගේන ක්‌ලේශෙමින් මනොහරේ

මහා ලක්‍ෂ්මී ධ්‍යායම්

මහා ලක්‍ෂ්මි ආවාගයාමි – මහා ලක්‍ෂ්මි නමහ

ආසනම් සමර්පයාමි

මහා ලක්‍ෂ්මි තථිහ පාද්දියම් සමර්පයාම්

මහා ලක්‍ෂ්මි ආර්දියම් සමර්පයාම්

මහා ලක්‍ෂ්මි කම්හ ආවටනියම් සමර්පයාම්

මහා ලක්‍ෂ්මි මධු වර්ණම් සමර්පයාම්

මහා ලක්‍ෂ්මි තම්හ පංචා මගතස්‌තානම් සමර්පයාම්

මහා ලක්‍ෂ්මි නම්හ ස්‌නාතාම් සමර්පයාම්

ස්‌තානත්තරම් ආව මනියම් සවර්පයාම්

මහා ලක්‍ෂ්මි නවීහ වස්‌ත්‍ර යුගලම් සමර්පයාස්‌

මහා ලක්‍ෂ්මි නම්හ කන්ට සුත්තමේ සවර්පයාම්

මහා ලක්‍ෂ්මි නම්හ ආභරණත් සමර්පයාම්

මහා ලක්‍ෂ්මි නම්භ ගන්ධම් සමර්පයාම්

මහා ලක්‍ෂ්මි නම්හ අක්‌ෂනාත් සමර්පයාම්

මහා ලක්‍ෂ්මි නම්හ පුෂ්පයීහ පුජයාම්

ඕම් ආදි ලක්‍ෂ්මියෙයි නම්හ

ඕම් සන්නාන ලක්‍ෂ්මියෙහි නම්හ

ඕම් ගජ ලක්‍ෂ්මියෙයි නම්හ

ඕම් ධන ලක්‍ෂ්මියෙයි නම්හ

ඕම් ධ්‍යාන ලක්‍ෂ්මියෙයි නම්හ

ඕම් විජය ලක්‍ෂ්මියෙයි නම්හ

ඕම් මහා ලක්‍ෂ්මියෙයි නම්හ

ඕම් මහා ලක්‍ෂ්මියෙහි නම්හ

ඕම් වීර ලක්‍ෂ්මියෙහි නම්හ

ඕම් දුර්ගා ලක්‍ෂ්මියෙහි නම්හ

මහා ලක්‍ෂ්මියෙයි නම්හ ධුපං ආග්‍රාපයම්

(හඳුන්කූරක්‌ දල්වන්න)

මහා ලක්‍ෂ්මියෙයි නම්හ දිවට්‌ දර්ශයාම්

(ගිතෙල් පහනක්‌ දල්වන්න)

මහා ලක්‍ෂ්මියෙයි නම්හ නයිවේද්දියම් සමර්පයාම්

(හබලපෙති පෙන්වන්න)

මහා ලක්‍ෂ්මියෙහි නම්හ නාට්‌බුලම් සපර්පයාම්

(බුලත් පෙන්වන්න)

මහා ලක්‍ෂ්මියෙහි නම්භ නී රාජනම් දර්ශයාම්

(කපුරු දල්වා පෙන්වන්න)

නමෝස්‌තු නාළිකා තිහන නායෙයි – නමෝස්‌තු නාරායන මල්ලභායෙයි

නමෝස්‌තු රත්නකාර සම්බවංයි – නමෝස්‌තු ලක්‍ෂ්මියෙයි ජගතාවි ජනන්තියෙයි.

මහා ලක්‍ෂ්මියෙයි නමින් නමස්‌කාරම් සම-පයාම් අනයා ප්‍රජයා භගවති මහා ලක්‍ෂ්මි ප්‍රියානම්

(3 වරක්‌ කියන්න)

මන්ත්‍රය ඕං ශ්‍රී ක්‌ලී මහ ලක්‍ෂමී එහි එහි සපි සෞභාග්‍යයය ශ්‍රී ලක්‍ෂ්මි දෙහි මේ ඒස්‌වාහ. බෙලිපිල්ලය 1008 හෝ ලක්‍ෂ වාරයක්‌ ජීවම් කරන්න.

සාධු සාධු සාධු සකල ලෝක ශ්‍රී සෞභාග්‍යයට අධිපති වූ ශ්‍රී විෂ්ණු දිව්‍ය රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේගේ උර මඩල නමැති මන්දිරයේ වැඩ වාසය කරන්නා වූ ක්‍ෂීර සාගරය පත්ලෙන් පහළ වූ චතුර්දශ රත්න අතරින් පළමු වැනි රත්නය වූ ශ්‍රී ලක්‍ෂ්මි මෑණියන් වහන්ස ඔබතුමිය දෙවියන් ගෙන් පිදුම් ලබන දෙවියන් හා සමාන වන නිසා දුර හැර ශුද්ධ සත්ත්ව ස්‌වරූපයෙන් සිටින බව සත්‍යවාදී සැබෑ නම් මේ කන්නලව්ව දිව නෙතින් දැක දිව කනින් අසා දැන හෝ නොදැන හෝ සිදුවුණු දහසක්‌ වැරදි ඇතත් ඒ සියල්ලට මට (මේ ගැත්තන්ට) සමාවී සැලකරන්නා වූ කාරණය සර්වප්‍රකාරයෙන් ඉෂ්ට කර දී වදාරන සේක්‌වා.

තවද ශ්‍රී ලක්‍ෂ්මී මෑණියන් වහන්ස කමලම්භව වූ පද්මයක වසන්නා වූ සකල ශ්‍රී සමෘද්ධිය සදා දෙන්නා වූ ශ්‍රී විෂ්ණු දිව්‍ය රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේගේ ප්‍රිය භාර්යාව වූ කෞෂදී දෝෂයෙන් මිදුණා වූ සාදා ක්‍ෂමා ගුණයෙන් යුතුව සියලු දෙනාට ශ්‍රී ශාන්තිය උපකාර උදාකර දී දොහොත් මුදුන් දී නමස්‌කාකාරයෙන් ඔබතුමියට සැලකර සිටින කන්නලව්ව දිව නෙතින් බලා දිව කනින් අසා මේවුන්ගේ සියලු අභිලාෂ ඉෂ්ට සිද්ධ කර වදාරන සේක්‌වා ඔබ වහන්සේට බැතියෙන් පුජෝපහාර දක්‌වන දනන්ගේ සිතුම් පැතුම් ඉටු කරන්නා වූ ශ්‍රී ලක්‍ෂ්මි දිව්‍යාගනාවුන් වහන්ස මොවුන් අත වැරැද්දක්‌ වී නම් සමාවී අපගේ සකළ අභිමාථාර්තයන් සර්වප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කර දෙන සේක්‌වා පිනට පිහිට වන සේක්‌වා.

පූජාවට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,

පස්‌වාන් දහසකට ආයුබෝ වේවා ආයුබෝවේවා ආයුබෝවේවාෘ

මෙසේ පූජාව තබා ගිතෙල්, මී පැණි, විළඳ, පොරි, ඉඳි, සුවඳ හමන බෙලි, ඉදුණු, සුවදැල් කෙසෙල්, උක්‌දඬු, උක්‌හකුරු, නෙලුම් මල් යන නව උපහාර සහිත පූජාවක්‌ තබා ප්‍රාණයට ප්‍රාණයක්‌ (පොල් පැළක්‌) නිල් මානෙල් නෙළුම් මල් 9 ක්‌ සහිතව මල් වට්‌ටි 2 ක්‌ සහ කිරි ආහාර පූජාවක්‌ තබා බෝධි පූජාවක්‌ සිදුකර පින් පමුණුවන බවට භාරයක්‌ වන්න. මේ ආකාරයට පූජාවක්‌ තබා භාරයක්‌ වීමෙන් ඔබට කෙටි කලක දී සියලු පැතුම් ඉටුකර ගත හැකිය.

දිනපතා ලක්‍ෂ්මි මෑණියන්ට පිරිසිදු පැන් බඳුනක්‌ තුළට සුදු මල්දම් තබා ලක්‍ෂ්මි අෂ්ටක කියවීම මගින් මහත් ඵල ලැබෙනු ඇත. එසේම දිනපතා ලක්‍ෂ්මි යන්ත්‍රයක්‌ තබා පහනක්‌ දල්වා පහත දව්‍යවලින් සකස්‌කරගත් දුම් ඇල්ලීම තුළ ඔබගේ නිවෙස, ව්‍යාපාරය සකල සෞභාග්‍යයෙන් පිරීයනු ඇත.

සුවඳ ධූපය සෑදීම

සාම්බ්‍රානි, සමන් පිච්ච මල්, හල් දුම්මල, දෙහඳුන්, සුවඳ කොට්‌ටන්, සැවැන්දරා, අගිල්, ගුගුල්, විෂ්ණු ක්‍රාන්ති, තුලසි, අන්දිරික්‌කා වේලා ගිනිහිරියා මල් සමව ගෙන කුඩුකර ගන්න.

ප්‍රවීණ ජ්‍යෙdතිෂ්‍යවේදිනී
චින්තා වික්‍රමසිංහ -00112509386

+++++++ ++++++ ++++++++++++ +++++++++++

වාස්‌තු දෝෂ නැති ගෙයක්‌ හදන්නේ මෙහෙමයි

* දොර ජනෙල් තැබීමේ විශේෂතා

නිවසක්‌ ඉදිකිරී මේදී වඩාත් සැලකිය යුතු කරුණක්‌ නම්, එම නිවසේ දොර ජනෙල් තැබිය යුතු ආකාරයයි. එසේ සැලකිය යුතු වන්නේ එම නිවසේ අභ්‍යන්තර වායු චලනය ගෙහිමියාගේ මානසික තත්ත්වය කෙරෙහි බෙහෙවින්ම බලපාන බැවිනි. පියවි ඇසට නොපෙනුනත් හැම නිවසක්‌ තුළම ආලෝකය හා වාතය චලනය වන ස්‌වභාවය අනුව ගෙහිමියාගේ මානසික ප්‍රබෝධය හෝ මානසික පීඩනය දැඩි වේ. පැරැණි වාස්‌තු විද්‍යා විශේෂඥයන් දොර ජනෙල් තැබීමේ න්‍යාය සම්මත කර ඇති අයුරින් පෙනී යන්නේ නිවස තුළ රැඳී සිටින්නන්ගේ කායික, මානසික සුවය සලකා බැලීම සඳහා බව පෙනේ.

ගෙහිමියා නිවස තුළ තදබදව ජීවත් වන ස්‌වභාවයක්‌ වෙතොත් ඔහුට අනියමින් කෝපය ඇතිවනු ඇත. එය පවුලේ සමඟියට අහිතකරය. ඒ නිසා නිවසේ සිවිලිම යටත් පිරිසෙයින් අඩි 09 ක්‌වත් ඉහළින් සවි කිරීම වැදගත්ය. පැරැණි ගෙවල්වල සීමා බිත්ති හතරේ දොර ජනෙල් තබන විට එම දොර ජනෙල්වලට ඉහළින් “වා කවුළු” තබා තිබෙනු දක්‌නා ලැබේ. මෙය ලියකම්වලින් යුතු ලෑලිවලින් හෝ නැතොත් සිදුරු වශයෙන් හෝ තබා තිබේ. එහි විද්‍යාත්මක සත්‍යය නම් නිවසේ සියලු දොර ජනෙල් වසා තැබුවත් එසේ තබන ලද වාකවුළුවලින් ආලෝකය හා වාතය ඇතුළු වීමෙන් නිවස තුළ වාතය නොරැඳී ගලා යන ස්‌වභාවයක්‌ ඇති වේ. මේ නිසා නිවස තුළ ජීවත් වීමේ අප්‍රසන්න බවක්‌ ඇති නොවේ. සියලු දොර ජනෙල් වැසූ විට නිවස තුළ සිටින නිවැසියන් ප්‍රශ්වාස කරනු ලබන විෂ වායුව පිටවන්නේ මේ වා කවුළු නිසාය. ඇතුළත දොර ජනෙල්වලට මේ වා කවුළු නැතත් පිටතට විය යුතුමය.

දොර ජනෙල් වර්ග කීපයකි. එළිමහනේ සිට ශාලයට පිවිසෙන ප්‍රධාන උළුවස්‌ස කුස්‌සියෙන් පිටවන උළුවස්‌ස, කාමරවලට පිවිසෙන උළුවස්‌ස, ලී රාමුවක්‌ හෝ ලෝහ රාමුවක්‌ නොමැතිව නිවස අභ්‍යන්තරයේ තබන කවුළුව, වැසිකිළි කාමරයේ හිසට ඉහළින් තබන කුඩා කවුළුව (µEන් ලයිට්‌) මේ ගනයට වැටේ. දොරක්‌ වීමට නම් උළුවස්‌ස අනිවාර්යයෙන්ම විය යුතුය. මුදල් පිරිමසා ගැනීමේ අරමුණින් උළුවස්‌සක්‌, ලී රාමුවක්‌ නොතබා බිත්තියට සවි කරන ලද කොට ලී කැබලි දෙකක සරනේරු සවිකර තබන දොරක්‌ උළුවස්‌සක්‌ ගණයට ගනන්ගත නොහැකිය. එවැනි උළුවහු නිවසට නොතබන තරමට යහපත්ය.

Ö ආලෝක කුරුසය

ඇතැම් දොර ජනෙල් තැබීමේ වැරදි ක්‍රමය නිසා නිවස තුළ ආලෝක කුරුසයක්‌ නිර්මාණය වේ. එහෙම වන්නේ හතර පැත්තේම එක එල්ලේ එකිනෙකට සෘජුව තබන දොර ජනෙල් නිසාය. එසේ වූ විට හතර පැත්තෙන් නිවසට ඇතුළු වන ආලෝකය එකිනෙකට කැපී ගොස්‌ නිවස මධ්‍යයේ ආලෝක කුරුසයක්‌ නිර්මාණය වේ. පහත සඳහන් සටහන බලන්න. ආලෝක කුරුසය නිර්මාණය වන අයුරු එයින් පැහැදිළි වනු ඇත.

නිවසකට දොර ජනෙල් ප්‍රමාණය වැඩි වූ තරමට යහපත්ය. ඒත් දොරවල් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක්‌ විය යුතු අතර, ජනෙල් ඉරට්‌ටේ සංඛ්‍යාවක්‌ විය යුතුය. එයද 17 ක්‌ නොවන තරමට යහපත් වේ. නිවසේ ක්‌ෂේත්‍ර ඵලයත් යටත් පිරිසෙයින් දහයෙන් පංගුවක ප්‍රමාණයකට සෑහෙන පෙදෙසක දොර ජනෙල් විය යුතු යෑයි සම්මතයි. මහල් නිවාසවලදී පවුලේ එකම සාමාජික සංඛ්‍යාව ජීවත් වන්නේ නම් මහල් දෙකේම දොරවල් ඔත්තේ ගණනකුත් ජනෙල් සංඛ්‍යාව ඉරට්‌ටේ ගණනකුත් විය යුතු අතර කුලියට දීමක්‌ මගින් පවුල් දෙකක්‌ ජීවත් වන්නේ නම් හැම මහලකම දොරවල් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවකුත් ජනෙල් ඉරට්‌ටේ සංඛ්‍යාවකුත් විය යුතුය.

ප්‍රධාන උළුවස්‌ස තැබීමේදී බටහිරට මුහුණලා එය තැබීම අයහපත් සේ සලකා පිළිගැනීමත් බොහෝ දෙනකු තුළ වේ. වාස්‌තු විද්‍යාවේදී දකුණට ප්‍රධාන දොරටුවක්‌ වෙතොත් බටහිරටද දොරක්‌ තැබීමේ වරදක්‌ නැතැයි නියම කර ඇත්තේ හේතුවක්‌ ඇතිවය.

බටහිර යනු හිරු බහින පැත්ත නිසා නිවස තුළට ආලෝකය ලැබීමේදී ඒ මළ හිරුගේ සූර්යාලෝකය නිසා හිරු එළියෙන් ලැබෙන ආකර්ශනය අඩුවෙයි. ඒ එහෙම වන්නේ බටහිරට ප්‍රධාන දොර තැබුවොත්ය. නැගෙනහිරට දොර තැබීමෙන් නිවස තුළට වැඩි හිරු රශ්මියක්‌ ලැබෙයි. එය නිවැසියන්ගේ මානසික සුවයට යහපත්ය.

උළුවහු තැබීමේදී එක කෙළින් උළුවහු තුනක්‌ තැබීම වරදකි. එසේ කළහොත් එක්‌ කවුළුවකින් ගෙට ඇතුළු වන වාතය, ඊළඟ දොර කවුළුවෙන් පිට වෙයි. එවිට නිවස තුළ වාතය සැරිසරන ගේ පුරා විහිදෙන ගතිය අඩු වේ. පහත සඳහන් චිත්‍ර සටහන බලන්න.

දැන් මෙම මුල්ලෙන් මුල්ලට ලණු ඇදීමේදී යම් කාමරයකට අයත් බිත්තියක අත්තිවාරම උඩින් ලණුව ගමන් කර ඇත්නම් එම ලණුවෙන් අත්තිවාරම කැපෙන තැන්වල උළුවහු තැබීමෙන් වළකින්න. එය වාස්‌තු විද්‍යා රීතියයි. විශේෂයෙන්ම එම ලණුවෙන් කැපෙන තැන උළුවස්‌සේ මැද නොපිහිටන අයුරින් තැබීමට වගබලා ගත යුතුය. මෙය නිවස ඉදිකරනු ලබන බාස්‌ උන්නැහේ වෙතින් ඉටුකෙරෙන කටයුත්තක්‌ නොවේ. ගෙහිමියා විසින් එම ලණු ඇදීම කර ලණුවට කැපෙන තැන පාට සලකුණකින් ලකුණු කර ගැනීමට උනන්දු විය යුතුය. ඇතැම් වාස්‌තු විද්‍යාඥයෙක්‌ මෙසේ ලණු තුනක්‌ ඇදීම නොකර එක ලණුවක්‌ ඇද එයට කැපෙන තැන ලකුණු කළත් සෑහේයෑයි සඳහන් කරති.

ඇතැම් විටෙක නිවස අලුත්වැඩියා කිරීම වැනි අවස්‌ථාවකදී ප්‍රධාන උළුවස්‌ස හෝ මුදුන් යටලීය නැකතකින් තොරව ගැලවීම අතිශයින්ම නරකය. එය ගෘහ මූලිකයාට විපත් ගෙන දෙන කාරණයකි. එබඳු උළුවස්‌සක්‌ හෝ මුදුන් යටලීයක්‌ ඉවත් කිරීමේදී ගෘහ මූලිකයාගේ ජන්ම නැකතට වැටෙන මෛත්‍රි, පරම මෛත්‍රී නැකතක්‌ යෙදෙන දිනයක ගෙහිමියාගේ ජන්ම කේන්ද්‍රයේ පහ හෝ නවය අධිපති ග්‍රහයාට අයත් හෝරාවක්‌ තුළ යහපත් තත්කාල කේන්ද්‍රයක්‌ යෙදෙන අවස්‌ථාවක කළ යුතුය.

ප්‍රධාන දොර තැබීමේදී තවත් සැලකිය යුතු කරුණු කීපයක්‌ම වේ. උළුවස්‌ස තැනීම සඳහා ගනු ලබන ලී වර්ගය, එම ලීයේ ගසේ මුල පැත්ත උළුවස්‌සේද මුල හෙවත් බිම ස්‌පර්ශ කරන පැත්තට තැබීම, අඹුසැමි දෙදෙනාගේ දෛවය සමබර වීම සඳහා දොර පලු දෙකක්‌ තැබීම, දෙදෙනාගෙන් එක්‌ අයෙකු ජීවතුන් අතර නොවෙතොත්, එක්‌ දොර පලුවක්‌ තැබීම, එම දොර උළුවස්‌සේ උස ප්‍රමාණය යන මේ කරුණු සියල්ල අවධානයට යොමු කළ යුතුය. වාස්‌තු විද්‍යාමය සම්මතය අනුව උළුවස්‌ස අඩි යම් ප්‍රමාණයක්‌ උසද, එයින් අඩක්‌ පළල විය යුතුය. ඒ අනුව උස අඩි 7 අඟල් 8 ක්‌ පමණක්‌ නම් පළල අඩි 3 අඟල් 10 ක්‌ පමණක්‌ විය යුතු සේ සැලකේ. අවශ්‍ය නම් උළුවස්‌සේ උඩ කොටසට බීරළු සවි කළ වාතාශ්‍රය පිවිසෙන කොටසක්‌ සේ තැබිය හැකිය.

ප්‍රධාන උළුවස්‌ස තැබීමේදී පිsළිපැදිය යුතු දොaෂ වර්ග විභාගය පිළිබඳව මුලින් සඳහන් කර ඇත. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව යළි සඳහන් කළ යුතු නැත. එහෙත් සීමා බිත්ති වල දොරවල් තැබීමේදී පහත සඳහන් රීතිය පිළිපදිතොත් යහපති.

1. නිවසේ හතර පැත්තටම ප්‍රධාන උළුවහු තැබීම හොඳය.

2. උතුර, දකුණ හා නැගෙනහිර යන දිශා තුනටම දොර උළුවහු තැබීමත් හොඳය.

3. නැගෙනහිරට, දකුණට හා බටහිරට දොරවල් තැබීමත් ශුභයි.

4. උතුර, දකුණ හා බටහිරට දොරවල් තැබීමත් ශුභයි.

විශේෂයෙන් ප්‍රධාන උළුවස්‌ස වැරදි සහගත ලෙස තැබීමෙන් ගෙහිමියාට අයහපත, අධික වියදම හෙවත් අයට වඩා වැය වැඩි වීම, පවුලේ ආරවුල් හා දියුණුවට බාධා වීම යන ප්‍රතිඵල ලැබේ. උළුවස්‌ස නිවැරැදි ලෙස තැබීමෙන් ධනය රැඳීම, නිරෝගී බව, ප්‍රීතිය හා සෞභාග්‍යය මතු කරනු ඇත.

එක කෙළින් දොරවල් දෙක තුනක්‌ නොතැබූ විට එක දොර කවුළුවකින් ගෙට ඇතුළු වන වාතය ඉදිරි බිත්තියකින් හරස්‌ව පිහිටීම නිසා ගෙට ඇතුළුවන වාතය ගෙය තුළට හැරී සමස්‌ත නිවස තුළටම ප්‍රවේශ වෙයි. එය ගෘහස්‌ථ පිරිසට හැම අතින්ම යහපත්ය.

නිවස ඇතුළත කාමරවල දොරවල් තැබීමේදී පිළිපැදිය යුතු රීතියක්‌ වාස්‌තු විද්‍යාවේ දැක්‌වේ. ඒ සඳහා බිත්ති බැඳීමට පළමු අත්තිවාරම ඇතුළත පිරවූ පසු දොරවල් නොතැබිය යුතු ඉසව්ව හෙවත් ස්‌ථාන ලකුණු කරගත යුතුය. බිත්ති ගොඩනැඟුව පසු ඒ කටයුත්ත කිරීම අමාරුය. ඒ නිසා බිත්ති බැඳීමට පළමු අත්තිවාරම මත ලණු ඇදීමෙන් අශුභ ස්‌ථාන ලකුණු කර ගත යුතුය. එය කරන්නේ මෙහෙමයි. නිවසේ ඇතුළත ප්‍රමාණය දිගින් හා පළලින් කොටස්‌ නවයකට බෙදා ගත යුතුය. එවිට දිග පැත්තේ කොටස්‌ නවයකුත් පළල පැත්තේ කොටස්‌ නවයකුත් වශයෙන් බෙදෙයි. ඊළඟට මුල්ලෙන් මුල්ලට එක්‌ එක්‌ බෙදීම් මායිමේ මුල්ලක සිට ලණු තුන බැගින් ලණු 6 ක්‌ අදින්න. එවිට පහත සඳහන් සටහනේ ආකාරය ලැබේ.

සුවිශේෂ ශුභ දිසා

ප්‍රධාන ඇතුළු වීමේ දොර තැබීමේදී නිවසේ ක්‌ෂේත්‍ර ඵලය පදනම් කරගෙන ආය වර්ගය අනුව සලකා බලන අවස්‌ථාද වේ.

ආය වර්ගය පිළිබඳව පළමු ලිපියක සඳහන් විය. එය නැවත මතක්‌ කළ යුතු නම් වඩු රියනින් ලබාගත් නිවසේ දිග පළල (වඩු රියනට අඟල් 31 යි) ඇසුරින් සාදාගත් ක්‌ෂේත්‍ර ඵලය අඩි අඟල් බවට පරිවර්තනය කර ලබන ප්‍රතිඵලය 8 න් බෙදූ විට ලබන ශේෂය අනුව ආය වර්ගය නම් කෙරේ. ඒ අනුව ශේෂය 1 නම්, එය වජ නම් වූ ආය වර්ගයේ නිවසකි. එබඳු නිවසක දොරවල් ප්‍රධාන දිශා හතරට තබතොත්, ඉතා යහපත්ය.

ශේෂය 3 නම්, එය සිංහ ආය වර්ගයේ නිවසකි. එබඳු නිවසක ප්‍රධාන දොරවල් දකුණටත් නැගෙනහිරටත් හා උතුරටත් තබතොත් ඉතා විශිෂ්ටය.

එසේම ශේෂය 5 නම්, එය වෘෂභ ආය වර්ගයේ නිවසකි. එබඳු නිවසක ප්‍රධාන දොරවල් නැගෙනහිර දිශාව යහපත්ය.

එසේම ශේෂය 7 නම් එය ගජ හෙවත් හස්‌ති ආය වර්ගයේ නිවසකි. එබඳු නිවසක ප්‍රධාන දොරවල් උතුරට, දකුණට හා බටහිරට තබතොත් යහපත්ය.

නිවසේ නැකත අනුව ශුභ දිශා

නිවස කුමන නැකතකට අයත්දැයි සොයන හැටි පළමු පරිච්ඡේදයක පැහැදිළි කර ඇත. එය නැවත මතක්‌ කරතොත් නිවසේ ක්‌ෂේත්‍ර ඵලය 8 න් වැඩිකර 27 න් බෙදූ විට ලබන ශේෂයට අයත් නැකත නිවසේ නැකතයි. (මෙය නිවස හැදීමට දෙන නැකත නොවේ.) නිදසුනක්‌ වශයෙන් ශේෂය 0 නම්, නිවසේ නැකත රේවතී වේ. ඒ පිළිවෙල මෙසේය.

ශේෂය 00 නම් නිවසේ නැකත රේවතී වේ.

ශේෂය 26 නම් නිවසේ නැකත මුල වේ.

ශේෂය 25 නම් නිවසේ නැකත පුවපල් වේ.

ශේෂය 24 නම් නිවසේ නැකත කැති වේ.

ශේෂය 23 නම් නිවසේ නැකත සුවණ වේ.

ශේෂය 22 නම් නිවසේ නැකත සිත වේ.

ශේෂය 21 නම් නිවසේ නැකත අද වේ.

ශේෂය 20 නම් නිවසේ නැකත පුවපුටුප වේ.

ශේෂය 19 නම් නිවසේ නැකත අනුර වේ.

ශේෂය 18 නම් නිවසේ නැකත අස්‌ලිස වේ.

ශේෂය 17 නම් නිවසේ නැකත අස්‌විද වේ.

ශේෂය 16 නම් නිවසේ නැකත පුවසල වේ.

ශේෂය 15 නම් නිවසේ නැකත පුවපල් වේ.

ශේෂය 14 නම් නිවසේ නැකත රෙහෙණ වේ.

ශේෂය 13 නම් නිවසේ නැකත දෙනට වේ.

ශේෂය 12 නම් නිවසේ නැකත සා වේ.

ශේෂය 11 නම් නිවසේ නැකත පුනාවස වේ.

ශේෂය 10 නම් නිවසේ නැකත උත්‍රපුටුප වේ.

ශේෂය 09 නම් නිවසේ නැකත දෙට වේ.

ශේෂය 08 නම් නිවසේ නැකත මා වේ.

ශේෂය 07 නම් නිවසේ නැකත බෙරණ වේ.

ශේෂය 06 නම් නිවසේ නැකත උත්‍රසල වේ.

ශේෂය 05 නම් නිවසේ නැකත හත වේ.

ශේෂය 04 නම් නිවසේ නැකත මුවසිරස වේ.

ශේෂය 03 නම් නිවසේ නැකත සියාවස වේ.

ශේෂය 02 නම් නිවසේ නැකත විසා වේ.

ශේෂය 01 නම් නිවසේ නැකත පුෂ වේ.

ඇතැම් ආචාර්යවරයෙක්‌ ශේෂය 1 නම් අස්‌විද නැකතද, 2 නම් බෙරණ නැකතද ආදී වශයෙන් දක්‌වා ඇත. එම නිවාස නැකත් ජන්මියාගේ නැකතේ සිට 1, 6, 8, 12 ට වැටෙතොත් අශුභ සේ සැලකේ.

නිවසේ නැකත අනුව උළුවස්‌ස තබන දිශාව පහත සඳහන් අයුරින් වෙතොත් යහපත් යෑයි සැලකේ.

1. කැති, රෙහෙණ, මුවසිරස, අද, පුනාවස, පුෂ, අස්‌ලිස යන හතෙන් එකක්‌ විණි නම් ප්‍රධාන දොර නැගෙනහිරට තැබිය යුතුය.

2. මා, පුවපල්, උත්‍රපල්, හත, සිත, සා, විසා යන නැකැත් හයෙන් එකක්‌ විණි නම් ප්‍රධාන දොර දකුණට තැබිය යුතුය.

3. අනුර, දෙට, මුල, පුවසල, උත්‍රසල, අභිජිත්, සුවණ යන නැකැත් හතෙන් එකක්‌ විණි නම් නිවසේ දොර බටහිරට යහපති.

4. දෙනට, සියාවස ආදී නැකැත් සතෙන් එකක්‌ වූයේ නම් ප්‍රධාන උළුවස්‌ස උතුරට තැබීම සුදුසුය.

courtesy : lowawata


More News »