මැදින් මහේ සුබ කටයුතු සඳහා සුබ නැකැත් මෙන්න

2018-02-26 10:58:00       662
feature-top
දරුවාට අකුරු කියවමුද? දරුවාගේ කන් විදිමුද? දරුවාට ඉඳුල් කටගාමුද? ගෙදර වැඩ නැවතිලාද? ආයිත් පටන් ගමුද? අලුත් ගෙදරට ගෙවදිනවාද? උළුවහු ජනේල් ටික තියමුද? අලුත් ව්‍යාපාරයක්‌ පටන් ගමුද? ඉඩමක්‌ ගමුද? ළිඳ කපමුද? එහෙනම් මෙන්න නැකත්. 
 
 බහුතර ජනතාව බොහෝ සුබ කටයුතු සඳහා නැකැත් වේලාවක්‌ යොදා ගැනීම අතීතයේ සිට පැවත එන්නකි. ඒ තුළින් එම කටයුත්ත වඩ වඩාත් සාර්ථක කරගත හැකිය. බාධාවකින් තොරව කරගත හැකිය. ජය ගත හැකිය. එවන් වූ සුබ කටයුතු රාශියක්‌ සඳහා සුබ නැකතක්‌ යෙදෙන්නේ ඉතා කලාතුරකිනි. එවන් වූ නැකැත් කිහිපයක්‌ ඉදිරි මාර්තු මාසය තුළ යෙදේ. 
 
 ඒ අනුව ඔබගේ සියලු සුබ කටයුතු සඳහා යොදා ගත හැකි වඩාත්ම සුදුසු, අති ප්‍රබල, සුබම සුබ නැකත් දින කිහිපයක්‌ එළඹෙන 2018 මාර්තු මස 02/14/15/19/23 යන දිනවල උදාවේ. මෙම දින අතරින් මාර්තු 14 වැනි දින සියලු නිවාස කටයුතු සඳහාත්, 15 වැනි බ්‍රහස්‌පතින්දා හා 23 සිකුරාදා යන දින 2 ක සියලුම නව වෙළෙඳ ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කිරීමටත්, ඉඩම් මිලදී ගැනීමටත් ඉතාමත් යෝග්‍ය වේ. 
 
 පළමු දිනය වන මාර්තු 02 සිකුරාදා දින පෙ.ව. 10.25 ට දකුණු දිශාව බලා ඉතා යහපත් වන අතර මෙදින රාත්‍රී 01.23 දක්‌වා සුබ ග්‍රහ බලයක්‌ පවතී. පුර පස බලවත්ය. මෙම දිනය තුළ පුවපල් නැකත පවතින අතර මෙම දිනය සාමාන්‍ය කටයුතු සඳහා සුබදායක වේ. මෙදින ඉර උදාව පෙ.ව. 06.22 වන අතර රාහු කාලය දවල් 10.52 සිට ප.ව. 12.22 දක්‌වා යෙදී ඇත. 
 
 දෙවන දිනය වන මාර්තු 14 බදාදා දින පෙ.ව. 08.12 ට දකුණු දිශාව බලා ඉතා යහපත් වන අතර මෙදින සවස 03.04 දක්‌වා ප්‍රබල සුබ ග්‍රහ බලයක්‌ පවතී. මෙම දිනය තුළ සුවන නැකත හා ආනන්දාදී අටවිසි මහ යෝග චක්‍රයේ ෂත්‍ර නම් සුබ යෝගය පවතින අතර මෙම දිනය දරුවන්ගේ කන් විදීම, අකුරු කියවීම, ඉඳුල් කටගෑම, හිස කෙස්‌ කැපීම, සියලු නිවාස හා යාන වාහන කටයුතු, ළිං කැපීම සඳහා ඉතාම ප්‍රශස්‌ථ මට්‌ටමක පවතී. මෙම නැකත වඩාත් සුදුසු වන්නේ පුවපුටුප, විසා, පුනාවස, හත, සුවන, අස්‌ලිස, දෙට, රේවතී අද, බෙරණ, පුවපල් පුවසල, කැති, උත්‍රපල්, උත්‍රසල, මුවසිරස, සිත, හා දෙනට යන නැකතකින් උපන් අයටයි. මෙදින ඉර උදාව පෙ.ව. 06.17 වන අතර රාහු කාලය දවල් 12.17 සිට ප.ව. 13.47 දක්‌වා යෙදී ඇත.
 
 තෙවන දිනය වන 15 වැනි ගුරු දින පෙ.ව. 09.24 ට උතුරු දිශාව බලා ඉතා යහපත් වන අතර මෙදින සවස 05.11 දක්‌වා ප්‍රබල සුබ ග්‍රහ බලයක්‌ පවතී. මෙම දිනය තුළ දෙනට නැකත හා සිද්ධ යෝගය පවතින අතර මෙම යෝගය ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා ඉතාම ප්‍රශස්‌ථ මට්‌ටමක පවතී. මෙම නැකත වඩාත් සුදුසු වන්නේ අද, සා, සියාවස, උත්‍රපුටුප, පුෂ, අනුර, හත, සුවන, අද, රෙහෙන, හත, සුවණ, අස්‌විද, මා, මුල හා කැති, උත්‍රපල්, උත්‍රසල යන නැකතකින් උපන් අයටයි. මෙදින ඉර උදාව පෙ.ව. 06.17 වන අතර රාහු කාලය දවල් 01.46 සිට ප. ව. 03.16 දක්‌වා යෙදී ඇත.
 
 සිවුවන දිනය වන මාර්තු 19 සඳුදා දින පෙ.ව. 06.54 ට උතුරු දිශාව බලා ඉතා යහපත් වන අතර මෙදින රාත්‍රී 08.07 දක්‌වා ප්‍රබල සුබ ග්‍රහ බලයක්‌ පවතී. බක්‌ මස පුර දියවක තිථිය පවතී. මෙම දිනය තුළ රේවතී නැකත හා ආනන්දාදී අටවිසි මහ යෝග චක්‍රයේ මාතාංග නම් සුබ යෝගය පවතින අතර මෙම යෝගය දරුවන්ගේ කන් විදීම, අකුරු කියවීම, ඉඳුල් කටගෑම, හිසකෙස්‌ කැපීම සඳහා ඉතාම ප්‍රශස්‌ථ මට්‌ටමක පවතී. මෙම නැකත වඩාත් සුදුසු වන්නේ කැති, උත්‍රපල්, උත්‍රසල, උත්‍රපුටුප, පුෂ, අනුර, බෙරණ, පුවපල් පුවසල, මුවසිරස, සිත හා දෙනට අස්‌විද, මා , මුල පුවපුටුප, විසා, පුනාවස, උත්‍රපුටුප, පුෂ, අනුර යන නැකතකින් උපන් අයටයි. මෙදින ඉර උදාව පෙ.ව. 06.14 වන අතර රාහු කාලය දවල් 07.44 සිට ප.ව. 09.14 දක්‌වා යෙදී ඇත. 
 
 පස්‌වැනි දිනය වන මාර්තු 23 සිකුරාදා දින පෙ.ව. 09.12 ට දකුණු දිශාව බලා ඉතා යහපත් වන අතර මෙදින සවස 04.57 දක්‌වා ප්‍රබල සුබ ග්‍රහ බලයක්‌ පවතී. බක්‌ මස පුර සැටවක තිථිය පවතී. මෙම දිනය තුළ රෙහෙන නැකත හා ආනන්දාදී අටවිසි මහ යෝග චක්‍රයේ මිත්‍ර නම් සුබ යෝගය පවතින අතර මෙම යෝගය ව්‍යාපාර කටයුතු, දරුවන්ගේ කන් විදීම, අකුරු කියවීම, ඉඳුල් කටගෑම, හිස කෙස්‌ කැපීම සඳහා ඉතාම ප්‍රශස්‌ථ මට්‌ටමක පවතී. මෙම නැකත වඩාත් සුදුසු වන්නේ හත, සුවන, කැති, උත්‍රපල්, උත්‍රසල, අස්‌ලිස, බෙරණ, පුවපල්, පුවසල, දෙට, රේවතී, පුවපුටුප, විසා, පුනාවස, මුවසිරස, සිත, දෙනට යන නැකතකින් උපන් අයටයි. මෙදින ඉර උදාව පෙ.ව. 06.12 වන අතර රාහු කාලය දවල් 10.45 සිට ප.ව. 12.16 දක්‌වා යෙදී ඇත. 
 
 ඒ අනුව ඔබත් ඉහත සඳහන් දින තුළ ජ්‍යෙdතිෂවේදී මහතාගේ උපදෙස්‌ මත අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා නැකැත් යොදා ගැනීමට උත්සුක වීම තුළින් ඔබටත් යහපත් ප්‍රතිඵල උදා කරගත හැකිය. 


උපුටා ගැනීම දිවයින පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »